คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ตัวย่อ พร้อมความหมาย

รวมคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ คํานําหน้านางสาวภาษาอังกฤษ คำนำหน้าเด็กชายภาษาอังกฤษ ตัวย่อ คำย่อ ต่างกันยังไง พร้อมความหมาย 2019

คำนำหน้าชื่อ

1.คำนำหน้านางสาวภาษาอังกฤษ คือ Miss อ่านว่า มิส
2.คำนำหน้านางภาษาอังกฤษ คือ Mrs. อ่านว่า มิสซิส
3.คำนำหน้านายภาษาอังกฤษ คือ Mr. อ่านว่า มิสเตอร์
4.คำนำหน้าเด็กหญิงภาษาอังกฤษ คือ Miss อ่านว่า มิส
5.คำนำหน้าเด็กชายภาษาอังกฤษ คือ Master อ่านว่า มาสเตอร์
6.คำนำหน้าพระสงฆ์ภาษาอังกฤษ คือ Buddhist Monk อ่านว่า บุดดิสท์ มองค์
7.คำนำหน้าบาทหลวงภาษาอังกฤษ คือ Rev. ย่อมาจากคำว่า Reverend
8.คำนำหน้าหม่อมหลวงภาษาอังกฤษ คือ Mom Luang (M.L.)
9.คำนำหน้าหม่อมราชวงศ์ภาษาอังกฤษ คือ Mom Rajawong (M.R.)
10.คำนำหน้าหม่อมเจ้าภาษาอังกฤษ คือ Mom Chao (M.C.)
11.คำนำหน้าศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ คือ Professor
12.คำนำหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ คือ Assistant Professor ตัวย่อ Asst. Prof. ผศ.
13.คำนำหน้ารองศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษ คือ Associate Professor
14.คำนำหน้าศาสตราจารย์เกียรติคุณภาษาอังกฤษ คือ Emeritus Professor
15.คำนำหน้าแพทย์ภาษาอังกฤษ คือ Dr. หรือ Doctor อ่านว่า ด๊อกเตอร์
16.คำนำหน้าพระคุณเจ้าที่เคารพภาษาอังกฤษ คือ Ven. ย่อมาจาก Venerable
17.คำนำหน้าชายฮินดูภาษาอังกฤษ คือ babu,baboo
18.คำนำหน้าตำแหน่งทางธุรกิจภาษาอังกฤษ คือ Messrs. ย่อมาจาก Messieurs
19.คำนำหน้าคุณหญิงหรือคุณนายภาษาอังกฤษ คือ Madame
20.คำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อยภาษาอังกฤษ คือ mademoiselle
21.คำนำหน้าคุณผู้ชายภาษาอังกฤษ คือ monsieur(ภาษาฝรั่งเศษ)

คําด่าภาษาจีน คำหยาบภาษาจีน ในเกม เช่าหนี่มา เอาไปใช้กันได้

รวมคําด่าภาษาจีน คำหยาบภาษาจีน ในเกม เช่าหนี่มา ในกรงกรรม จีนแต้จิ๋ว ประโยคด่าภาษาจีน เอาไปใช้กันได้ 2019

คำด่าจีน

คำหยาบภาษาจีนที่มักจะพบในเกม
1.Cao Nǐ mā !! – ไอแม่เย็ด !!
2.Nǐ māmā sǐle – แม่มึงตาย
3.Nǐ fùqīn sǐle – พ่อมึงตาย
4.Bì zuǐ – หุบปาก
5.qù sĭ ba ! – ไปตายซะ
6.jiàn rén !! – ไอสัตว์ !!
7.zhēn shì ge bái chī – ปัญญาอ่อนจริงๆ

คำหยาบภาษาจีนที่ใช้ทั่วๆไป
1.你真贱人! Nǐ zhēn jiàn rén!
– เหี้ย,ต่ำ,ดอกทอง
2.白痴 Bái chī
– ไอ้ปัญญาอ่อน
3.你太过分了! Nǐ tài guò fèn le
– มึงจะมากไปละ
4.那是我听到的最愚蠢的事! Nà shì wǒ tīng dào de zuì yú chǔn de shì
– นั่นเป็นเรื่องที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาเลย
5.你是个混球! Nǐ shì gè hún qiú
– มึงนี่มันไอ้เบื๊อก / เศษสวะจริงๆ
6.关你屁事! Guān nǐ pì shì
– ไม่เสือก!
7.脸皮真厚。 Liǎn pí zhēn hòu
– หนังหน้าหนาจริงๆ
8.闭嘴! Bì zuǐ
– หุบปาก!

คำด่าภาษาจีน

9.你妈/爸的! Nǐ mā/bà de
– แม่ง, แม่มึงสิ/ พ่อง, พ่อมึงสิ
10.你妈逼。 Nǐ mā bī.
– Hee แม่คุณสิ (แรงมาก ไม่ควรใช้)
11.贱人 เจี้ยนเริน
– ไอ้สัตว์ (ใช้ด่าเพื่อนเล่นๆ)
12.别发牢骚! bié fā láo sāo!
– อย่าเอะอะโวยวาย
13.你真让我恶心! nĭ zhēn ràng wŏ ě xīn!
– คุณทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยง
14.你真不应该那样做 หนี่ เจิน ปู้ อิง กาย น่า ย่าง จั้ว
– คุณไม่ควรทำแบบนั้นจริง ๆ
15.你是个废物 nĭ shì gè fèi wù!
– แกมันขยะ(คนที่ไม่มีประโยชน์)
16.别那样和我说话! เปี๋ย น่า ย่าง เหอ หว่อ ซัว ฮว้า
– อย่าพูดกับฉันแบบนั้นนะ

คำหยาบจีน

17.你以为你是谁?nĭ yĭ wéi nĭ shì shuí?
– คุณคิดว่าคุณเป็นใคร
18.我讨厌你! wŏ tăoyàn nĭ!
– ฉันเกลียดคุณ (แบบรู้สึกรำคาญ)
19.我不愿再见到你! wŏ bú yuàn zàijiàn dào nĭ!
– ฉันไม่ยอมที่จะเจอคุณอีก (ฉันจะไม่พบคุณอีก)
20.你疯了! หนี่ เฟิง เลอ
– คุณบ้าไปแล้ว
21.别烦我。 bié fán wŏ.
– อย่ามารบกวนฉัน /อย่ามายุ่งกับฉัน
22.从我面前消失! cóng wŏ miàn qián xiāo shī!
– หายไปจากหน้าฉันเลยไป
23.滚开! gŭn kāi!
– ไปให้พ้น
24.你气死我了。 หนี่ ชี่ สือ หว่อ เลอ
– คุณทำฉันโมโห(โกรธ)มาก
25.关你屁事! guān nĭ pì shì!
– เกี่ยวกับตูดแกสิ (ไม่เกี่ยวอะไรกับแก)
26.这是什么意思? zhè shì shénme yìsi?
– นี้มันหมายความว่ายังไง

คำหยาบภาษาจีน

27.你敢! nĭ găn!
– มึงกล้า
28.你这蠢猪! nĭ zhè chŭn zhū!
– แกมันไอ้โง่
29.脸皮真厚。liăn pí zhēn hòu.
– หน้าหนาจริงน่ะ (หน้าด้านจริงน่ะ)
30.我听腻了你的废话。wŏ tīng nì le nĭ de fèi huà.
– ฉันฟังคำพูดไร้สาระของคุณจนเอียนแล้ว
31.闭嘴! bì zuĭ
– หุบปาก
32.你想怎么样? nĭ xiăng zěnme yàng?
– คุณจะเอายังงัย
33.你脑子进水啊?nĭ năozi jìn shuĭ a ?
– น้ำเข้าสมองคุณแล้วรึงัย
34.你怎么可以这样说?nĭ zěnme kěyi zhèyàng shuō?
– คุณพูดแบบนี้มาได้ยังงัย
35.别那样看着我。bié nà yàng kàn zhe wŏ.
– อย่ามองฉันแบบนั้น
36.你说什么?nĭ shuō shén me ?
– คุณพูดอะไรอ่ะ
37.你脑子有毛病! nĭ năozi yŏu máo bìng!
– สมองคุณท่าจะมีปัญหา

ด่าภาษาจีน

38.去死吧! qù sĭ ba !
– ไปตายซ่ะ
39.别跟我胡扯。เปี๋ย เกิน หว่อ หูเช่อ
– อย่ามาพูดจาซี้ซั้วกับฉันน่ะ
40.别找借口。bié zhăo jiè kŏu.
– อย่ามาหาข้ออ้าง
41.你这讨厌鬼。nĭ zhè tăo yàn guĭ.
– แกมันไอ้น่ารำคาญ
42.你这缺德鬼。nĭ zhè quē dé guĭ.
– แกมันไอ้คนเลว
43.别自以为是。bié zì yĭwěi shì.
– อย่าคิดว่าตัวเองถูก
44.不是我的错。bú shì wŏ de cuò.
– ไม่ใช่ความผิดของฉัน
45.那是你的问题。nà shì nĭ de wèn tí.
– นั้นเป็นปัญหาของคุณ
46.你真粗心。nĭ zhēn cū xīn
– คุณนี้สะเพร่าจริง
47.你为什么不跟我说实话?nĭ wèi shénme bù gēn wŏ shuō shí huà?
– ทำไมคุณถึงไม่พูดความจริงกับฉัน
48.真是个白痴! zhēn shì ge bái chī
– (เป็นคน)ปัญญาอ่อนจริง ๆ

หยาบภาษาจีน

49.真糟糕! zhēn zāo gāo!
– ซวยจริง ๆ
50.我真后悔这辈子遇到你! wŏ zhēn hòu huĭ zhè bèizi yù dào nĭ!
– ฉันเสียใจจริงๆ ที่ชาตินี้ได้พบกับคุณ
51.你真丢人! nĭ zhēn diū rén !
– แกนี้น่าขายหน้าจริงๆ
52.别在我面前唠叨! bié zài wŏ miàn qián lāodāo!
– อย่ามาพูดเพ้อเจ้อต่อหน้าฉัน
53.管好你自己的事! guăn hăo nĭ zìjĭ de shì!
– ดูแลเรื่องของคุณให้ดีเถอะ
54.你太过分了! nĭ tài guò fèn le!
– แกมันเกินไปแล้ว
55.我恨你! wŏ hèn nĭ!
– ฉันเกลียดคุณ (แบบว่าแค้นมาก)
56.从我的生活中消失吧。 cóng wŏ de shēnghuó zhōng xiāo shī ba .
– หายไปจากชีวิตฉันเถอะ /ออกไปจากชีวิตฉันเถอะ

คำผวน 18+ มุกคำผวนบอกรัก คำผวนสี คำผวนผี ทะลึ่งๆ

รวมคำผวน 18+ มุกคำผวนบอกรัก คำผวนสี คำผวนผี ทะลึ่งๆ คำผวนหมีน่ารักๆ คำผวนหลอกด่า 2019

คำผวน

1.เชยเธอจังลอบ แรนฟัก แดกเหล้า
2.คนเป็นเอดส์เพราะอะไร? คนมันซวย
3.ถึงข่าวนวยจะเป็นข่าวกุ แต่ ข่าวติดหัวนวย เป็นเรื่องจริงนะเออ
4.รู้เปล่า ยักษ์ห้ามเท็จ ถึงจะดี
5.อกไก่ .. ก้อต้องมีคน .. หมัก
อกหัก .. ก้อต้องมีคน ..ใหม่
6.แมลงอะไรผู้ชายกลัว? แมลงปอกระดาษ
7.ตอนเริ่มรักต้อง “ใช้ หัว จำ”
พอหมดรักกลับต้อง “ช้ำ หัว ใจ”
8.เป็นคนเทาๆ เทาเป็นของเรอ
9.ตอนนี้ผมเป็นชู้…..ชู้แต่เธอไม่รอบ
10.ช.เธอๆหน้าเหมือนขี้
ญ.ว่าเราไมอ่ะ
ช.ขี้ถึงคนแถวนิด
ญ.คิดถึงคนแถวนี้

คำผวนบอกรัก
เมากันมั้ย ? เมาเป็นแฟนรา

11.เป็นโรคไตค่ะ ไตหาหัวจาม
12.สูตรของการเล่นคุ้กกี้รันคือ..
รันอย่าให้วรรค = รักอย่าให้เว้น
13.ช. เรียนหนักทุกวันไม่อยากพักบ้างหรอ งะ?
ญ. อยากพักดิ แม้งง..
ช. งั้นไปพักกับเรานะ “พักเรื่องเรียน”
ญ. – -”
13.หน้าเธอเรียวจังเลย เรียวเธอคนดัก
14.ช่วงนี้ผมรวย…รวยคูด.. :)
15.A:ปอด
B:ปอดไรอ่ะ
A:ปอดเธอมาตะลื้ม
16.ตอนนี้เราอยากเป็นไข้ที่ชล (คนที่ใช่)
17.แกก็เป็นคนรั่วๆนะ? รั่วไปท่าน

มุกคำผวน 18+
ที่รัก !! อย่า ดีแต่หึง ได้ไหม? 

18.ตอนนี้ขอนุญาตลง “พรรคที่จะร้อม” แล้วกันนะ
19.พี่หมื่น หรือจะสู้ หอมหมื่นลี้
20.เทอจ๋าเทอ…ระวังจะเจอมด
มดคืออนาคึง…มึงคืออนาคต
21.เลือกตั้งทั้งทีเราก็มีพรรคอยู่ในใจ พรรคไหมถ้าจะริด
22.ถ้ารู้สึกเหงาให้จับเหามาหงาย เพราะ ถ้า ‘เหาหงาย’ ก็จะกลายเป็น ‘หายเหงา’
23.จริงๆแล้วผมเป็นคนดีมาก ดีไม่ห่างเหิน
24.หยุดนะอย่าขยับ โน้นคือการปี้ เอ๊ย นี่คือการปล้น
25.A:คิดว่า iPhone 4 เป็นชายหรือหญิง
B:มีเพศเรอะ
A:เป็นหญิงว่ะ
B:รู้ได้ไง
A:กูก็เพิ่งรุ้ตอนทำ “iPhone 4 หาย” เนี่ยแหละ
26.A:คนโสดระวังเป็นเอดส์นะครับ
B:โสดแล้วจะเป็นเอดส์ได้ไงวะ
A:ก็เป็น “เอดส์ยด” !! ไง

มุกคำผวนบอกรัก
ช่วงนี้เจอผีอยู่บ่อยๆ ผีรักทุกวินาเทอ

27.โอยย … หนักอ่ะ “หนักกับความเรื้อย
28.ทำไมผู้หญิงบางคนถึงมีแฟนเยอะ คำตอบ ก็เพราะคนมันสวย
29.A : จีบได้ปะ
B : เราเว้นวรรคอยู่
A : หื่อ เว้นวรรคอะไร
B : เว้นวรรคให้เธอไลค
30.ช่วงนี้กำลังจะคลั่ง….คลั่งตวย
31.สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ท่านคิดอยากจะไปเที่ยวมากที่สุด
ก. หาดแม่สะอี๋
ข. หาดเท่าถี
ค. หาดก่อนประวิติศรี
ง. หาดเกลื่อนกลี๋
32.เพื่อนกระเทยนางนึงกล่าวเอาไว้ว่า
ถ้ามึงโดนเจ็ดยับ มึงก็จะแปดตวด

คำผวน18+
วันหยุด ใครมีอาการเหงาแบบนี้บ้าง “เหงาทุกวันเสี้ยน”

คำผวนหมี – เห็นหมี เห็นหมีหนูมั๊ย หอยกินหมี หาหมี หูหมี หมีหัก

คำผวนผี – ผีมารักฉันเธอ ผีแปลว่าสามัว ผีไม่มัว ผีชอบหม ผีกระทำชำเราหัว ผีที่ถูหัว ผีมีหัว ผีไปยันหอม ผีซื้อหมัว ริลัคคุมะด้วย ผีเป็นกระหรั่ว ผีอยากเบิร์นหม ผีจกหัว ผีมาหาหัว ผีระบายสัว พอดีเป็นจิตรกร ผีปวดหัว ผีคันหัว ผีเห็นหัว ผีกินหัว ผีบ้าหัว ผีชอบหัว ผีอยากมีหัว ผีขี้หัว ผีชอบดูดหัว ผีนอนลูบหัว ผีแหย่หัว

คำผวนสี – สีดูหุ่ม สีเหย สีหิบ สีแหบ สีเหี่ยน สีตูดเหียบ

คำผวนทะลึ่ง – ตอให้ดูด ตอไปด้วยเด็ม ตอเห็นกระดา ตอหาดาม ตอกระดำ ตอเพราะดาย ตอกระใด้ ตอเพราะกระดุง ตอกระแดะ ยำทั้งเล็ด ครูคือกระจ๋วย หมีเข้าหุ๊ด เห็ดตกสกี๋ ลิ้นจี่ใต้หอ หมวยเกาคอ หมวยรูบคอ ขำแหะ

คําขอโทษแฟน ง้อแฟน ประโยคขอโทษ วิธีขอโทษแฟน

รวมคําขอโทษแฟน ง้อแฟน ประโยคขอโทษ วิธีขอโทษแฟน คำขอโทษจากใจ อารมณ์ง้อแฟน I’m so sorry ยามที่ทะเลาะกัน ขอโทษแฟนยังไงให้เค้าอยากคืนดี 2019 สเตตัสข้อความ ง้อยังไงให้หายงอน

ง้อแฟน-คำขอโทษแฟน

“พุดว่าขอโทษสักพันครั้ง
พูดว่ารักสักพันหน
เธอคงไม่ให้อภัยคนหนึ่งคน
ที่ทำร้ายเธอเสียจนยับเยิน
แต่อยากขอโอกาสสักครั้งเพื่อแก้ตัว
กับสิ่งชั่วชั่วที่ฉันได้ทำไว้
กับสิ่งผิดพลาดที่ฉันได้ทำไป
ขอได้ไหมครั้งเดียวก็พอ”

1.เธอคิดว่าตัวเองดีไม่พอสำหรับผม แต่เธอนั่นแหละที่พอดีที่สุดแล้ว
2.เดี๋ยวซื้อลิปสติกให้…เลิกงอนได้มั้ย:)
3.คุณอาจจะเจอคนมามากมายหลากหลายผ่านเข้ามาในชีวิต แต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ ผมคือคนที่ร้องไห้ได้เพียงเพราะเรื่องของคุณ
4.ยังไม่ต้องเต็ม100กับผมตอนนี้ก็ได้ แต่อย่าเต็ม100กับใครได้มั้ย
5.แฟนงอน ง้อยังไงก็ไม่หาย สุดท้ายต้องซื้อของให้
6.บางทีคำว่า “ขอโทษ” ก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคำว่า “ไปช้อปปิ้งมั้ย” ดีขึ้นเป็นกองเลย
7.ตอนนี้ดวงจันทร์แบบผมคงทำได้แค่โคจรไปรอบๆคุณ คุณคงไล่ตามดวงอาทิตย์ของคุณอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่คุณหันมาคุณจะเจอผม เพราะคุณคือโลกทั้งใบของผม
8.ผมเซฟทุกรูปที่จะทำให้คุณยิ้มได้อยู่นะ หายงอนแล้วรีบกลับมาให้เค้าง้อนะ
9.เค้าขอโทษ สำหรับการกระทำที่เค้าทำไม่ดี เค้าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก เค้ารู้ว่าเธอไม่สบายใจมากๆ เค้าจะไม่ทำแล้ว
10.คุยดีไม่สำเร็จ อธิบายไม่สำเร็จ ดราม่าไม่สำเร็จ หว่านล้อมต่างๆ ไม่สำเร็จ งั้นเจอ…….ไปละกัน (เติมคำในช่องว่าง)

คำขอโทษแฟน
อยาก”ขอโทษ”ไม่รู้ว่าโกรธเรื่องไหน คำขอโทษจากใจ หวังว่าคงให้อภัยกัน

11.คนง้อก็เหนื่อยเป็นท้อเป็น…ไม่ใช่จะมีความสุข :(
12.รักจึงง้อ ไม่ท้อถ้าโกรธ
13.ทำหน้าบูดๆ ไม่น่ารักเลยย ยิ้มหน่อยน้าาา
14.เราคิดถึงนายว่ะ ที่บอกเลิกไป กลับมาคืนดีกันได้มั้ย
15.เธอรู้ป่าว เวลาเธองอลน่ารักนะ แต่เวลาไม่งอลอ่ะน่ารักกว่า ^^”
16.โลกของผม ตอนนี้มีแค่เรา 2 คน ถ้าคุณไม่ยอมคุยกับผม
แล้วจะให้ผมไปคุยกับ ต้นไม้…
17.อยากเอานิสัยไม่ดีของผม ไปโยนลงในทุ่งข้าวสาลี แล้วก็ตู้มมมมม!! ออกมาเป็นโกโก้ครันซ์ให้คุณเคี้ยว
18.ภาษาที่ยากที่สุดในโลกคือภาษาง้อ
19.เลือกคนที่ทำให้เห็นว่ารัก ไม่ใช่คนที่พูดว่ารัก แต่ไม่เคยทำให้เห็นเลย ..
20.ให้เลือกกี่ครั้งก็ยังเป็นคุณ คุณคือความชัดเจนของผม

วิธีขอโทษแฟน
อย่างอลเลยเธอ รักจนเบลอแล้วนะ

21.ถ้าคุณปล่อยให้ผ่านเลย คุณก็จะไปชายแดนลาว..
22.ไม่เหนื่อยบ้างเหรอ?
เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวง้อ เดี๋ยวดีกัน
ใช่สิ!! มึงเป็นคนโกรธคงไม่ท้อ
แต่กูเป็นคนง้อมันเหนื่อย
23.ง้อได้ไม๊ ในฐานะคนที่ทำให้เธอโกรธก็ได้
24.ไม่ว่าจบแบบไหน……ใครทิ้งใครไปใจก็เจ็บ
25.อยากโทรไปง้อคุณรู้ไหม ไม่อยากปล่อยให้คุณงอลแล้วหายเองแบบนี้
26.เธอหนะไม่ต้องบอกหรอกว่าไม่มีอะไรดี เพราะทุกสิ่งที่เธอมี มันลงตัวสำหรับเราแล้ว
27.ก็เพราะมีเธอไง เราถึงได้มีความสุขขนาดนี้

ง้อแฟน
ทำหน้าบูดๆ ไม่น่ารักเลย ยิ้มหน่อยน้าา

28.บล็อก เฟส บล็อกไลน์ เราไม่ว่า แต่อย่าบล็อกเราออกจากใจเทอ ได้ป่าว
29.โกรธกัน ทะเลาะกัน บ่อยมาก แถบทุกวัน แต่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกกัน
30.อะไรคืองอนเองต้องหายเอง หายงอนไม่พอคือกูต้องง้อเขากลับอีก โว้ยย!!
31.ถึงระยะทางมันจะไกล แต่ยังไงใจก็ไม่เคยไกลกันนะ
32.เค้าผิดเค้าขอโทด เค้าไม่อยากให้เธอโกรธ ขอโทดที่รัก
33.ง้อ ไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรี แค่วัดใจว่าเรายังอยากมีคนดีคนนี้อยู่ข้างตัวหรือเปล่า
34.บ่อยครั้งที่ทำคุณเสียใจ ผมอยากหยุดเวลาไว้ แล้วดึงคุณเข้ามากอดไว้นานๆ
35.ไม่ดีเองกุขอโทษ ถ้ามึงโกรธกุไม่ว่า
36.กูงอน.. !!
ช่วยง้อพอเป็นพิธีหน่อยเหอะ
ไม่ต้องเยอะ เดี๋ยวกูก็หายเอง

ประโยคขอโทษ
คำว่าคิดถึงของฉัน ไม่มีเลยสักครั้ง ที่จะหมายถึงคนอื่น

“รู้ตัวว่าผิด
เลยคิดขอโทษ
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้โกรธ
แต่ “ขอโทษ” มันพลาดไปแล้วจริงๆ”

“ขอโทดที่ยังลืมเทอไม่ได้
ขอโทดที่มีใจให้เสมอ
ขอโทดที่ทำไปฉันรักเทอ
ในใจนี้สกดเพียง i love u “

“คำขอโทษบอกได้แต่ยากนัก
ยากตรงไหนจงประจักษ์นะที่นี้
คำขอโทษจากใจเราที่
ก็ขอโทษทุกทีที่เจอเธอ”

“ในวันนี้ที่ฉันทำลงไป ฉันเข้าใจฉันผิดฉันขอโทษ
คนๆนี้ไม่ตั้งใจให้เธอโกรธ ถ้าหายโกรธก็ขอบใจจากใจจริง”

คำอวยพรงานแต่ง คําอวยพรวันแต่งงาน คู่บ่าวสาว สุขสันต์วันวิวาห์

รวมคำอวยพรงานแต่ง คําอวยพรวันแต่งงาน คู่บ่าวสาว สุขสันต์วันวิวาห์ สเตตัสข้อความ แสดงความยินดี เขียนการ์ดอวยพร ในสมุดอวยพรงานแต่ง ร่วมงานฉลองงานแต่งงาน ภาษาอังกฤษ

วันแต่งงาน

1.ขอให้ความรักที่แสนพิเศษ อันเป็นของเธอทั้งสองนำมาซึ่งความเบิกบานยินดีเสมอไปและตลอดกาล ขอแสดงความยินดีด้วยในวันแต่งงานของเธอ

2.ขอให้เธอทั้งสอง มีการเดินทางที่แสนอัศจรรย์ร่วมกัน ขอแสดงความยินดีด้วย ในวันวิวาห์ของเธอ

3.เธอต่างมีความหมายต่อกันและกันสุขสันต์วันวิวาห์นะจ๊ะ

4.ขอให้เธอทั้งสองมีวันฉลองงานวิวาห์ที่เยี่ยมยอด เปี่ยมด้วยความหวัง ความรัก และความทรงจำอันงดงาม

5.อุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิต ในวันข้างหน้า คือบททดสอบความรักของเรา ต้องจับมือกันฝ่าฟัน และผ่านพ้นมันให้ได้…อุปสรรคที่เข้ามาจะเติมให้ความผูกพันธ์แข็งแกร่งขึ้น

6.หากวันไหนที่ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกัน โกรธกัน ให้นึกถึงวันนี้ (วันที่แต่งงาน) กว่าจะมีวันนี้ ไม่ใช่มีได้ทุกวันนะ

7.เนื่องในวันสำคัญของคู่บ่าวสาวในวันนี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุด ขออวยพรให้มีความสุข รักกันยาวนาน ผิดถูกก็ให้อภัยกัน และรักยืนยงตลอดไป…จนกว่าจะถือไม้พองตะบองยอดเพชร

8.ขอให้แต่ละวันคืน ในชีวิตคู่ของเธอ เป็นวันที่แสนพิเศษและน่ารำลึกถึง ดั่งเช่นวันนี้

9.เธอทั้งสอง เป็นคู่รักที่โชคดีที่สุดที่ฉันรู้จัก ขอแสดงความยินดีด้วย ในวันที่แสนพิเศษของเธอทั้งคู่

10.ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าว-สาวในงานพิธีฉลองสมรสนี้ด้วย ก่อนจะถึงวันนี้คู่บ่าว-สาวใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้แต่ละคนจนพอสมควรแล้ว ขอให้คู่บ่าวสาวนึกถึงวันนี้ และดูแลซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจ ขอให้คู่-บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส

เขียนการ์ดอวยพร
อุปสรรคมีไว้ให้ฝ่าฟัน ก้าวผ่านมันไปพร้อมๆกันมันจะทำให้รู้ว่า “เรารักกันมากแค่ไหน”

11.ไม่เหงา ไม่หนาว อีกแล้วนะ ขอให้มีความสุขมากๆ

12.ขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป…ด้วยความรัก ความเข้าใจ

13.ขอให้เพื่อนทั้งสอง มีความสุขมากๆรักกันนานๆดูแลกันและกันตลอดไป มีหลานเร็วๆนะ “ดีใจนะที่ได้เจอเพื่อนทุกคน รักและคิดถึงเพื่อนเสมอ”

14.ความสุขใดไหนจะสุขเท่าวันนี้ วันที่เธอจะได้เป็นฝั่งฝา เธอจงมีครอบครัวที่ดีและสุขอุรา วาสนาจงบังเกิดแก่พวกคุณ

15.สุขสันต์วันวิวาห์นะ ขอให้ทั้งคู่รักกันจนแก่เฒ่า ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชรเลยนะ

16.ขอให้ทั้งสองจงช่วยกันปลูกดอกรักนี้ให้เบ่งบานสดสวย มีแต่สิ่งที่ดีดีเข้ามาในครอบครัวนะ

17.ขอให้เจ้าบ่าวดูแลเจ้าสาวให้ดีๆ นะคะ หนักนิดเบาหน่อยขอให้อภัยให้กัน ขอให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอให้รักกันนานๆ

18.สุขสันต์วันวิวาห์จ้าเพื่อน ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ ช่วยกันนำพาครอบครัวให้เดินไปสู่ความสำเร็จ มีลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมืองนะจ๊ะ

19.สุขสันต์วันแต่งงาน ขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไป ด้วยความรัก ความเข้าใจ สร้างชีวิตคู่ให้มีความสดใสนะ

20.สุขสันต์วันแต่งงาน ขอให้ข้อคิดกับคู่รักคู่ใหม่นะครับ ว่าชีวิตคือการต่อสู้ ชีวิตคู่คือ ยาชูกำลัง รักกันนานๆ ตลอดไปนะ

คำอวยพรงานแต่ง
สร้างบ้านต้องล้อมด้วยต้นไม้ แต่ถ้าสร้างครอบครัว ต้องล้อมด้วย “ความรัก”

21.ขอแสดงความยินดีกับวันแต่งงานของพวกคุณด้วยมากๆ ขอให้ประสบความสำเร็จ เป็นคู่กันตลอดไป

22.ขอให้แต่ละวันคืน ในชีวิตคู่ของเธอ เป็นวันที่แสนพิเศษและน่ารำลึกถึงดั่งเช่นวันนี้ มีความเพรียบพร้อมในชีวิตคู่มากๆ นะ

23.สุขสันต์วันวิวาห์พาสดชื่น ทุกวันคืนจงเฝ้ารักทะนุถนอม ถ้ามีคนหนึ่งแรงให้อีกคนหนึ่งยอม ให้คุณน้อมให้เกียรติกันเนิ่นนานเอย หนักนิดเบาหน่อย ก็อภัยให้กัน

24.ดีใจด้วยนะค่ะ ในที่สุดคุณก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซะที ขอให้ช่วยกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมากๆ จ้า

25.ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพื่อน ในที่สุดเธอก็ขายออกซะที ขอให้สร้างเนื้อสร้างตัว มีฐานะมั่นคงสมดั่งใจหวัง รักกันตลอดไปนะ

26.ขอให้ชีวิตคู่ของคุณนั้นสุดพิเศษ คอยเกื้อหนุนค้ำจุนกันไปตลอด หนักนิดเบาหน่อยขอให้อภัยกันนะ

27.สุขสันต์วันวิวาห์ หากวันไหนที่ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกัน โกรธกัน ให้นึกถึงวันนี้ กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่มีได้ทุกวันนะ รักกัน หมั่นปลูกต้นรักซึ่งกันและกันให้มากๆ

28.ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าว-สาวในงานพิธีฉลองสมรสนี้ด้วย ก่อนจะถึงวันนี้คู่บ่าว-สาวใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้แต่ละคนจนพอสมควรแล้ว ขอให้คู่บ่าวสาวนึกถึงวันนี้ และดูแลซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจ ขอให้คู่-บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส

29.ไม่มีคำสัญญา…มีแต่ความซื่อสัตย์ เท่านี้ ความรักของทั้งคู่…ก็จะเติบโตอย่างงดงาม ขอให้มีความสุขมากๆนะ

30.รักคือการให้ วิถีแห่งธรรมชาติคือเหตุผลของการดำรงชีวิตอยู่ คู่รักจูมพิตกันโลกพลันหยุดหมุน รักคือสิ่งซึ่งงดงามล้ำเลิศนัก สุขสันต์วันแต่งงานนะ

อวยพรงานแต่ง
คานหักล่ะสิ ! ถึงได้ตกลงมา แต่ยังไงก็ยินดีด้วยนะ

31.ดีใจด้วยนะคืนนี้จะได้ใช้ความเป็นชายอย่างถูกกฏหมายสักที 55+

32.เมื่อผู้เฒ่าคนนึงสละโสดไป ก็เท่ากับว่า ได้เสียสมาชิกกิตติมศักดิ์ของคานทองไปอีกหนึ่ง ยินดีด้วยนะ

33.ในที่สุดก็ขายออกแล้ว…เพื่อนเรา ยินดีด้วยนะ ว่าที่เจ้าสาวสุดสวย

34.ยินดีด้วยนะ ในที่สุดก็ไม่ต้องอยู่บนคานแล้ววว 555+

35.อิจฉาข้าวใหม่ปลามันคู่นี้จริงๆ ยังไงก็ขอให้รักกันนานๆและตลอดไปนะ

36.หนีไปแต่งงาน กลัวขึ้นคานล่ะซิ๊

37.เหมาะสมกันดั่ง กิ่งทองใบหยก

38.ยินดีด้วยนะเพื่อสาว มีผัวเป็นตัวเป็นตนซักที

39.จากเพื่อนร่วมงาน สู่คนรู้ใจ ยินดีกับทั้งสองด้วยนะ

40.หนักนิดเบาหน่อย ก็ค่อยๆกระทืบ เอ้ย! ค่อยๆพูดค่อยจากันนะ

อวยพร คู่บ่าวสาว
ชีวิตคู่ก็เหมือนการเดินทาง เมื่อคนสองคนตัดสินใจ เดินทางไปด้วยกันแล้ว สิ่งที่ต้องหยิบใส่เป้สะพายหลังไปด้วย ก็คือการให้อภัยกัน

“จะเก่าแก่ แค่ไหน จะก็รัก
จะหน้ายักษ์ หน้างอ ไม่ขอถือ
นี่ของฝาก จากใจล้น ให้คนลือ
ว่าเธอคือ ยอดชีวัน ฉันรักเธอ”

“หนึ่งชีวิต….มีเธอเป็นดวงใจ
หนึ่งชีวิต….จะอยู่ใกล้ไม่หนีห่าง
หนึ่งชีวิต….จะจับมือไม่ปล่อยวาง
หนึ่งชีวิต….เดินร่วมทางชั่วนิรันดร์”

“รู้อภัย ให้กัน สำคัญยิ่ง
ชีวิตจริง อย่าเป็น เส้นขนาน
ขอความรัก ภักดี มีอยู่นาน
มากลูกหลาน สืบต่อ วงศ์ตระกูล”

“แล้วดอกรักก็เบิกบานในวันนี้
สองชีวีร่วมสุขสโมสร
ผูกสมัครรักมั่นนิรันดร
มิคลายคลอนตราบถือไม้เท้าทอง”

สุขสันต์วันวิวาห์ ภาษาอังกฤษ

41.Best wishes for a fun-filled future together.
– ขอส่งต่อความปรารถนาดีนี้ให้กับการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในอนาคต

42.Wishing that this hangover of love never fades away! Happy wedding!
– ขอให้ความรักครั้งนี้ไม่สร่างซาไป และไม่จืดจางหายไปเลย ขอให้มีความสุขในงานแต่งงานนะ

43.Give each other the best that you can and love for no reason.
Congratulations on your special day!
– ขอให้พวกคุณนั้นมอบสิ่งที่ที่สุดให้แก่กันและกัน และรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไข
– ขอแสดงความยินดีกับวันที่แสนพิเศษของพวกคุณนะ

44.Young family is like a baby: it needs love, attention and care to become strong and beautiful. Congratulations on your wedding!
– ครอบครัวใหม่ก็เหมือนกับทารก ต้องการความรัก ความใส่ใจ และการดูแล จึงจะกลายเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งและงดงาม ยินดีกับงานแต่งงานของพวกคุณ

45.Today is going to be a day that you shall never forget. Enjoy the bliss of becoming one. May marriage brings great joy, love and passion in your life.
– วันนี้นั้นจะเป็นวันหนึ่งที่พวกคุณจะไม่เคยลืมเลือน จงมีแต่ความสุขสำราญในการได้อยู่ร่วมกัน และขอให้การแต่งงานนี้นำมาซึ่งความสุขที่แสนยิ่งใหม่ ความรักมากมาย และความปรารถนา ในชีวิตของพวกคุณ

46.Thank you for letting us/me share in this joyful day. We/I wish you all the best as you embark on this wonderful union.
– ขอบคุณที่ได้ให้พวกเรา/ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของวันแห่งความสุขในวันนี้ พวกเรา/ฉันก็ขอส่งต่อความปรารถนาดีทั้งหมดนี้ไปสู่พวกคุณที่จะเดินทางไปด้วยกันอย่างแสนวิเศษ

47.Best wishes on this wonderful journey, as you build your new lives together.
– ส่งความปรารถนาดีนี้ไปสู่การเดินทางที่แสนวิเศษ นั่นเพราะคุณทั้งสองคนกำลังสร้างชีวิตใหม่ร่วมกัน