คำคมทำในสิ่งที่ยาก

ฉันมักจะทำที่ในสิ่งฉันไม่สามารถทำได้
เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำมัน

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำคมโดนๆ