กี่เมืองที่เราสร้าง กี่เส้นทางที่เราทำ กี่คนลูกวิษณุกรรม ที่สร้างประเทศไทย

กี่เมืองที่เราสร้าง กี่เส้นทางที่เราทำ
กี่คนลูกวิษณุกรรม ที่สร้างประเทศไทย

อย่าการันตีคนด้วยการศึกษา เพราะใบปริญญาไม่ได้แสดงสันดารคน

อย่าการันตีคนด้วยการศึกษา เพราะใบปริญญาไม่ได้แสดงสันดารคน