คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ป่าไม้

1.ไพร
2.ไพรวัน
3.ไพรสัณฑ์
4.พง
5.พงพนา
6.พงพี
7.อรัญญิก
8.อารัญ
9.อารัณย์
10.ชัฏ
11.ดง
12.พงไพร
13.พนัส
14.พนา
15.พนาดร
16.พนาลี
17.พนาวัน

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ตาย

1.ดับจิต
2.ปรลัย
3.บรรลัย
4.วายชนม์
5.วายชีพ
6.มรณะ

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ สวย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ สวย

1.งาม
2.สวยงาม
3.วิไล
4.วิลาวัณย์
5.ประไพ
6.ลาวัณย์
7.ไฉไล
8.อำไพ
9.โสภณ
10.โสภา
11.พะงา
12.เสาวภาคย์
13.รุจิเรข
14.วิศิษฏ์
15.สิงคลิ้ง

คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ปลา

1.มีน
2.มีนา
3.มัจฉา
4.มัจฉาชาติ
5.ชลจร
6.ปุถุโลม
7.มัสยา
8.มิต
9.วารีชาติ
10.อัมพุชา

คำไวพจน์ แม่

คำไวพจน์ แม่

คำไวพจน์ แม่

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ แม่

1.มาตุ
2.นนทลี
3.ชนนี
4.มารดา
5.ชเนตตี
6.มาตุเรศ
7.มารดร
8.มาตุรงค์
9.มาตา