คำคมเลือกแฟนหน้าตาธรรมดา

ถ้าคนๆนั้นไม่รู้จักพอ
ก็ไม่ต้องไปง้อให้เสียเวลา
สู้เลือกแฟนที่หน้าตาธรรมดา
แต่เค้าเห็น “เรามีค่า” ที่สุด
แล้วพร้อมจะ “หยุด” ที่เราก็พอ