อย่าการันตีคนด้วยการศึกษา เพราะใบปริญญาไม่ได้แสดงสันดารคน

อย่าการันตีคนด้วยการศึกษา เพราะใบปริญญาไม่ได้แสดงสันดารคน

ลูกโป่งหลุดมือจะโทษอะไร โทษสายลมที่พัดแรงเกิน หรือโทษมือเราที่จับไม่แน่นพอ.

ลูกโป่งหลุดมือจะโทษอะไร
โทษสายลมที่พัดแรงเกิน หรือโทษมือเราที่จับไม่แน่นพอ.

คุยกับเธอก็เหมือนกับเสพกระท่อม ดูดฝิ่น ไม่มีกลิ่นแต่ก็ทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน

คุยกับเธอก็เหมือนกับเสพกระท่อม ดูดฝิ่น ไม่มีกลิ่นแต่ก็ทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน