คําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย2

หมวดเครื่องแต่งกาย

1.เครื่องทรง หมายถึง เครื่องแต่งตัว

2.นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

3.พระจุฑามณี หมายถึง ปิ่นประดับเพชร

4.กระเป๋าทรงถือ หมายถึง กระเป๋าถือ

5.พระกุณฑล หมายถึง ต่างหู

6.ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า

7.ถุงพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ

8.ฉลองพระองค์ หมายถึง เสื้อผ้า

9.พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง

10.ผ้าวงพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ

11.สร้อยพระศอ หมายถึง สร้อยคอ

12.ทองพระกร หมายถึง กำไรข้อมือ

13.ฉลองพระบาท หมายถึง รองเท้า

ราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย

14.รัดพระองค์ หมายถึง เข็มขัด

15.พระปั้นเหน่ง หมายถึง หัวเข็มขัด

16.พระธำมรงค์ หมายถึง แหวน

17.พระดุม หมายถึง กระดุม

18.สนับพระชงฆ์ หมายถึง สนับเข่า

19.ลาดพระบาท หมายถึง พรมทางเดิน

20.ผ้าเช็ดพระบาท หมายถึง ผ้าเช็ดเท้า

21.ผ้าซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า

22.ผ้าซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

23.คลุมบรรทม หมายถึง ผ้าห่ม

24.พระเวฐนะ หมายถึง ผ้าคลุมหัว

25.พระโกโสยพัสตร์ หมายถึง ผ้าไหม

26.พระกัปปาสิกพัสตร์ หมายถึง ผ้าฝ้าย

27.ฉลองพระองค์ เครื่องต้น หมายถึง เครื่องทรงในพระราชพิธี

ราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย3

คําราชาศัพท์พระสงฆ์ พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ศัพท์พระสงฆ์3

หมวดพระสงฆ์

1.เจริญพระพุทธมนต์ หมายถึง สวดมนต์

2.สรงน้ำ หมายถึง อาบน้ำ

3.ประเคน หมายถึง ส่งของให้พระ

4.ลิขิต หมายถึง จดหมาย

5.ปัจจัย หมายถึง เงิน

6.อาสนะ หมายถึง ที่นั่ง

7.อาพาธ หมายถึง ป่วย

8.มรณภาพ หมายถึง ตาย

9.ภัตตาหาร หมายถึง อาหาร

10.ลิขิต หมายถึง จดหมาย

11.กุฏิ หมายถึง ที่พัก

12.จำวัด หมายถึง นอน

13.อนุโมทนา หมายถึง ยินดี

14.เจริญพร หมายถึง ดีแล้ว

ศัพท์พระสงฆ์

15.ปลงผม หมายถึง โกนผม

16.โยม หมายถึง ใช้เรียกบุคคลทั่วไป

17.ครองผ้า หมายถึง แต่งตัว

18.นมัสการ หมายถึง สวัสดี

19.นิมนต์ หมายถึง เรียนเชิญ

20.ธรรมาสน์ หมายถึง ที่แสดงธรรม

21.ถวาย หมายถึง มอบให้

22.อาราธนา หมายถึง ขอเชิญ

23.เสนาสนะ หมายถึง สถานที่ที่ภิกษุใช้

24.แจ้งความผิด หมายถึง ปลงอาบัติ

25.คิลานเภสัช หมายถึง ยารักษาโรค

26.ไปถาน หมายถึง ไปส้วม

27.รับกิจนิมนต์ หมายถึง รับเชิญไป….

28.บิณฑบาต หมายถึง รับของใส่บาตร

29.ลาสิกขา หมายถึง ลาจากเพศสมณะ

30.อุปสมบท หมายถึง บวชเป็นพระ

ศัพท์พระสงฆ์4

คําราชาศัพท์หมวดอาหาร พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ราชาศัพท์4

หมวดอาหาร

1.ขนมทองฟู หมายถึง ขนมตาล

2.ขนมบัวสาว หมายถึง ขนมเทียน

3.นารีจำศีล หมายถึง กล้วยบวชชี

4.ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย หมายถึง ขนมขี้หนู

5.ขนมสอดไส้ หมายถึง ขนมใส่ไส้

6.เครื่องเสวย หมายถึง ของกิน

7.เครื่องคาว หมายถึง ของคาว

8.เครื่องเคียง หมายถึง ของเคียง

9.เครื่องว่าง หมายถึง ของว่าง

10.เครื่องหวาน หมายถึง ของหวาน

11.ผักรู้นอน หมายถึง ผักกระเฉด

12.ผักสามหาว หมายถึง ผักตบ

13.ผักทอดยอด หมายถึง ผักบุ้ง

14.ผลอุลิด หมายถึง ลูกแตงโม

15.ผลอัมพวา หมายถึง ผลมะม่วง

ราชาศัพท์5.

16.นารีจำศีล หมายถึง กล้วยบวชชี

17.ถั่วเพาะ หมายถึง ถั่วงอก

18.พริกเม็ดเล็ก หมายถึง พริกขี้หนู

19.เห็ดปลวก หมายถึง เห็ดโคน

20.ลูกไม้ หมายถึง ผลไม้

21.กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ หมายถึง กล้วยไข่

22.ผลมูลละมั่ง หมายถึง ลูกตะลิงปลิง

23.ปลาหาง หมายถึง ปลาช่อน

24.ปลาใบไม้ หมายถึง ปลาสลิด

25.ปลายาว หมายถึง ปลาไหล

26.ปลามัจฉะ หมายถึง ปลาร้า

27.ขนมเส้น หมายถึง ขนมจีน

28.พระกระยาต้ม หมายถึง ข้าวต้ม

29.พระกระยาหาร หมายถึง ข้าว

30.เยื่อเคย หมายถึง กะปิ

ราชาศัพท์

คําราชาศัพท์หมวดกริยา พร้อมความหมาย

รวมคําราชาศัพท์หมวดกริยา พร้อมความหมาย มาให้นักเรียนได้ศึกษา ทำรายงานส่งอาจารย์วิชาภาษาไทย

ราชาศัพท์1

หมวดกริยา

1.ประทับ หมายถึง นั่ง

2.ทรงยืน หมายถึง ยืน

3.บรรทม หมายถึง นอน

4.พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด

5.ตรัส หมายถึง พูดด้วย

6.เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง เดินทางไปที่ไกล ๆ

7.พระราชทาน หมายถึง ให้

8.พระราชหัตถเลขา หมายถึง เขียนจดหมาย

9.ทรงเครื่อง หมายถึง แต่งตัว

10.เสด็จลง… หมายถึง เดินทางไปที่ใกล้ ๆ

11.ทรงพระราชนิพนธ์ หมายถึง แต่งหนังสือ

12.ทรงพระกาสะ หมายถึง ไอ

13.ทรงพระเกษมสำราญ หมายถึง สุขสบาย

14.ทรงพระปินาสะ หมายถึง จาม

15.พระราชโองการ หมายถึง คำสั่ง

16.พระบรมราชวินิจฉัย หมายถึง ตัดสิน

17.ทอดพระเนตร หมายถึง ดู

18.พระราชทาน หมายถึง ให้

19.ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ

20.ทรงพระปรมาภิไธย หมายถึง ลงลายมือชื่อ

ราชาศัพท์3

21.ทรงสัมผัสมือ หมายถึง จับมือ

22.เสด็จประพาส หมายถึง ไปเที่ยว

23.พระราชปุจฉา หมายถึง ถาม

24.ถวายบังคม หมายถึง ไหว้

25.พระราโชวาท หมายถึง คำสั่งสอน

26.พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทาย

27.ชำระพระหัตถ์ หมายถึง ล้างมือ

28.พระราชปฏิสันถาร หมายถึง ทักทายปราศรัย

29.มีพระราชประสงค์ หมายถึง อยากได้

30.สรงพระพักตร์ หมายถึง ล้างหน้า

31.คำสั่ง(พระราชินี) หมายถึง พระราชเสาวณีย์

32.คำสั่ง(เจ้านาย) หมายถึง พระบัญชา

33.ฝัน หมายถึง ทรงพระสุบิน

34.ร้องไห้ หมายถึง ทรงพระกันแสง

35.โกรธ หมายถึง ทรงพระพิโรธ,กริ้ว

36.ดีใจ หมายถึง ทรงพระโสมนัส

37.เสียใจ หมายถึง ทรงพระโทมนัส,เสียพระทัย

38.ความคิด หมายถึง พระราชดำริ

39.คิด หมายถึง ทรงพระดำริ

40.คิดถึง หมายถึง มีพระราชหฤทัยระลึกถึง

คำราชาศัพท์2

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

หมวดเครื่องใช้

1.ฉลองพระหัตถ์ช้อน หมายถึง ช้อน

2.ฉลองพระหัตถ์ส้อม หมายถึง ส้อม

3.ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ หมายถึง ตะเกียบ

4.แก้วน้ำเสวย หมายถึง แก้วน้ำ

5.ผ้าเช็ดพระหัตถ์ หมายถึง ผ้าเช็ดมือ

6.ชามชำระพระหัตถ์ หมายถึง ชามล้างมือ

7.พระมังสี หมายถึง พานรองสังข์ จอกหมาก

8.จานเครื่องต้น หมายถึง จาน

9.ที่พระสุธารส หมายถึง ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

10.ถาดพระสุธารส หมายถึง ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

11.พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง

12.นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

13.พระฉาย หมายถึง กระจกส่อง

14.ธารพระกร หมายถึง ไม้เท้า

15.พระสาง หมายถึง หวี

16.พระแสงกรรบิด หมายถึง มีดโกน

17.ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

18.ซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า

19.ผ้าพันพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ

พระแสงปนาถ

20.โต๊ะทรงพระอักษร หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ

21.พระราชหัตถเลขา หมายถึง จดหมาย

22.ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา

23.พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ หมายถึง เก้าอี้นั่ง

24.อ่างสรง หมายถึง อ่างอาบน้ำ

25.กระเป๋าทรง หมายถึง กระเป๋าถือ

26.พระแสงปนาค หมายถึง กรรไกร

27.รัดพระองค์ หมายถึง เข็มขัด

28.พระปั้นเหน่ง หมายถึง หัวเข็มขัด

29.พระกุณฑลพาน หมายถึง ต่างหู

30.พระจุฑามณี หมายถึง ปิ่น

31.พระมาลา หมายถึง หมวก

32.พระกรต หมายถึง ร่ม

33.พระราชโทรเลข หมายถึง โทรเลข

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้