คำผวนเซ็ต1

ไตหาหัวจาม – ตามหาหัวใจ
เค็งถึงอิ๊ด – คิดถึงเอ็ง
คุขี้จน – คนขี้จุ๊
หรองขึ้นสมัก – รักขึ้นสมอง
ยันเจอทุกหวาก – อยากเจอทุกวัน