คำผวนเซ็ต4

คิกเป็นก๋อ – ขอเป็นกิ๊ก
ด๊ะกันนี – ดีกันนะ
พรันนี้เจอกุ้ง – พรุ่งนี้เจอกัน
แหยนควงขาก – อยากควงแขน
คี่สะโนว้าด – คาสโนวี่

คำผวนเซ็ต3

ไหล่โดนจอ – หล่อโดนใจ
ฮักคนบอกหรา – หาคนบอกรัก
ซะนักรักเซี้ยว – เวี้ยวนักรักซะ
ไหคนรู้จา – หาคนรู้ใจ
ไรกันมัก – รักกันมั๊ย

คำผวนเซ็ต2

ปุ๊บน่าจาง – ปากน่าจุ๊บ
เบอว่ารักแถบ – แบบว่ารักเธอ
คังถึงจิ๊ด – คิดถึงจัง
เมียไหวจะไคล่ – ไม่ไหวจะเครียร์
แสมจ่วย – สวยแจ่ม

คำผวนเซ็ต1

ไตหาหัวจาม – ตามหาหัวใจ
เค็งถึงอิ๊ด – คิดถึงเอ็ง
คุขี้จน – คนขี้จุ๊
หรองขึ้นสมัก – รักขึ้นสมอง
ยันเจอทุกหวาก – อยากเจอทุกวัน