คำคมของเล่น

ถ้ามึงเห็นกูเป็นของเล่น กูก็จะเป็นของเล่นที่มึงไม่มีปัญญาซื้อ