คำคมอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คำคมอภิสิทธิ์
มนุษย์ไม่ได้ต้องการ แค่การอยู่ดีกินดี
หรือตอบสนองทางเศรษฐกิจ
แต่ต้องการมีสิทธิเสรีภาพ
ระบบการเมือง ระบอบประชาธิปโตย
ที่สุดคือต้องยอมรับหลักการ
สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วม

Cr. ช่องข่าว OneNew

คำคมประยุทธ์

คำคมประยุทธ์
ในการสอนในตำราปริญญาโท เขาเขียนอยู่แล้วว่าทุกประเทศในโลก
ประชาธิปโตยดีที่สุด แต่เมื่อใดที่ประชาธิปโตยมีความขัดแย้ง
มีอำนาจแบบผมเท่านั้นแหละ ถึงจะไปแก้ได้ จะบอกให้ทั้งโลกเขาสรุปมาแล้ว

คำคมจากเนวิน ชิดชอบ

คำคมเนวิน
หากนักการเมืองรักบ้านเมืองจริง ช่วยกันชักฟืนออกจากไฟคนละท่อนเถิด
ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นฟืนเผาบ้านเมือง ชักมันออกเสีย

Cr.เพจ ในกะลา

คำคมทักษิณ ภายหลังที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้หายตัวไปแล้วไม่มาฟังคำตัดสินของศาลฎีกา

คำคมทักษิณ
Montesquieu once said “There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of the justice.”

มงแต็สกีเยอ เคยกล่าว “ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือในนามของกระบวนการยุติธรรม”

คำคมที่ธนาธรเขียนถึงลูกชายคนโต

คำคมการเมือง
จงกางปีกขบถจรดฟ้า จงหาญกล้าท้าทายประกายฝัน จงถางถากทางใหญ่จงฝ่าฟัน จงแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมดี
อย่ามัวเมาด้วยลาภยศและชื่อเสียง เพราะเป็นเพียงมายาน่าบัดสี เปิดกะลามองความจริงที่โลกมี ฟังกวีเล่าเรื่องราวผู้ทุกข์ทน
จงอย่าคิดหยามเหยียดผู้ยากไร้ เลือกได้ใครอยากเกิดมาหมองหม่น อย่าวัดค่ากันที่มีหรือจน ข้ามให้พ้นสู่ธาตุแท้คุณธรรม