คำคมชีวิต อยู่ที่ตน

ศีล ไม่ได้ อยู่ที่พระ ธรรมะ ไม่ได้อยู่ที่วัด
เงิน ไม่ได้ อยู่ที่เศรษฐี
แต่ศีล อยู่ที่ กายใจของเรา
ธรรมะ อยู่ที่ สติ
และเงิน อยู่ทุกที่ ที่มีความขยัน

คำคมธรรมะเตือนสติ กลอนธรรมะ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

คำคมธรรมะเตือนสติ กลอนธรรมะ “ความเอ๋ย” เรียบเรียงจากวัดอุโมงคฺ เมื่อเดือนธันวาคม 2016

คำคมธรรมะ ความเอ๋ย..ความแก่

ความเอ๋ย ความแก่
เป็นเพื่อนแท้ ของความตาย ไม่หน่ายหนี
เมื่อความแก่ ล่วงกาล มานานปี
ก็มอบเวน หน้าที่ ให้ความตาย
ไม่ยกเว้น ใครๆ ไม่ลำเอียง
มิให้ใคร หลีกเลี่ยง หรือเถียงได้
เพราะฉะนั้น เราท่าน ทั้งหญิงชาย
รีบทำดี ก่อนตาย ให้มากเอย.

คำคมธรรมะ ความเอ๋ย..ความสุข

ความเอ๋ย ความสุข
ใครๆทุกคน ชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
“แกก็สุข ฉันก็สุข ทุกเวลา”
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ
ถ้าเราเผา ตัวตัณหา ก็น่าจะ “สุข”
ถ้ามันเผา เราก็ “สุก” หรือเกรียมได้
เขาว่า “สุข! สุขเน้อ!!” อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุขไหม้ ให้แน่เอย.

คำคมธรรมะ ความเอ๋ย..ความหนุ่ม

ความเอ๋ย ความหนุ่ม
เหมือนไฟสุม ขอนไม้ ไม่เห็นแสง
แต่ที่แท้ ความร้อน ระอุแรง
ถูกศรแผลง คลุ้มคลั่ง ขังอยู่ใน
ล่วงละเมิด ศีลธรรม ทำกรรมชั่ว
นั่นจะมัว บ้าตะบึง ไปถึงไหน
โอ้!ความหนุ่ม หนุ่มเช่นนี้ ดีอะไร?
ต่อเมื่อใด เย็นซึ้ง จึ่งดีเอย.

คำคมธรรมะ ความเอ๋ย..ความเกิด

ความเอ๋ย ความเกิด
จงดูเถิด ยากเข็ญ เป็นไหนๆ
เจ็บปวดทั้ง แม่ลูก เหมือนถูกไฟ
เพื่ออะไร กันแน่ ลองแก้มา
เกิดเพื่อกิน เพื่อเล่น หรือเพื่อหลับ
หรือเพื่อรับ มรดก กระมังหนา?
หรือเกิดเพียง เพื่อเติบโต เช่นโค,ลา
ส่วนตูว่า เกิดเพื่อก่อ บ่อบุญเอย.

คำคมธรรมะ ความเอ๋ย..ความสาว

ความเอ๋ย ความสาว
เหมือนไฟวาว แวบไหว ให้เห็นแสง
คือเฝ้าแต่ง ไปท่าเดียว ทั้งเขียวแดง
ตั้งหน้าแข่ง กันจริงๆ กว่าสิ่งใด
ถึงงามรูป งามทรัพย์ และงามวิทย์
ไม่สนิท เหมือนงามธรรม จรรยาได้
หรือธรรมชาติ สร้างเพื่อ ตกแต่งไป
จะหยุดได้ ต่อแก่เฒ่า หรือเจ้าเอย!

คำคมธรรมะ ความเอ๋ย..ความตาย

ความเอ๋ย ความตาย
สิ้นชื่อหาย เพราะไม่มี ความดีเหลือ
คือตายเน่า ตายหนอน เป็นบ่อนเบือ
เน่าเหม็นเบื่อ ตายเช่นนี้ ดีอะไร?
ถ้าตัวตาย ไว้ลาย ให้โลกเห็น
ก็เหมือนเป็น อยู่คู่หล้า อย่าสงสัย
ตายแต่เปลือก เยื่อในอยู่ คู่โลกไป
เป็นประโยชน์ แก่ใครๆ ไม่สิ้นเอย.

ขอขอบพระคุณ คำคมธรรมะ กลอนธรรมะ สอนใจ จากวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำคมธรรมะ