คำราชาศัพท์หมวดที่อยู่อาศัย สถานที่ พร้อมความหมาย

รวมคำราชาศัพท์หมวดที่อยู่อาศัย สถานที่ พร้อมความหมาย มาให้นักเรียนได้ศึกษา ทำรายงานส่งอาจารย์วิชาภาษาไทย

คำราชาศัพท์หมวดที่อยู่อาศัย

หลายคนอาจจะมองว่า คำราชาศัพท์ เป็นเรื่องไกลตัว คงไม่มีโอกาสได้ใช้ แต่ที่แน่ๆ สำหรับน้องๆ วัยเรียน ต้องเจอในข้อสอบแน่นอน วันนี้เลยนำความรู้เรื่องคําราชาศัพท์ หมวดที่อยู่อาศัย มาฝากกัน เรียนรู้ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะ ฝึกบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ ก็จะเกิดการจดจำขึ้นได้เอง คราวนี้เราไปดูกันว่ามีคำราชาศัพท์อะไรบ้าง

คำราชาศัพท์หมวดที่อยู่อาศัย

1. พระบรมมหาราชวัง หรือเรียกว่า วังหลวง หมายถึง วังซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน ในรัชกาลที่ ๔ ทรงบัญญัติให้เรียกว่า พระบรมมหาราชวัง

2. พระราชวัง มีระดับความสำคัญรองจาก พระบรมมหาราชวัง(ที่อยู่ของพระมหากษัตริย์)

3. พระราชนิเวศน์ มีระดับความสำคัญรองจาก พระราชวังมีไว้สำหรับ พระมหากษัตริย์ เสด็จฯ แปรพระราชฐาน

4. วัง หมายถึงที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์(ที่อยู่ของเจ้านาย)

5. ปราสาท หมายถึง เรือนหลวง ซึ่งเป็นอาคารมีหลังคายอด ปลูกสร้างอยู่ในพระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวัง

6. พระราชมนเทียร,พระมหามนเทียร หมายถึง เรือนหลวง ประเภทที่มีหลังคาจั่ว มีช่อฟ้าหน้าบัน ปลูกสร้างอยู่ในพระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวัง

7. พระที่นั่ง คือ เรือนหลวงที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวัง

8. พระที่นั่งโถง หมายถึง พระที่นั่งโล่งไม่มีฝา

9. พระตำหนัก หมายถึง อาคารที่ประทับของพระมหากษัตริย์

10. ตำหนัก หมายถึง อาคารที่ประทับของพระราชวงศ์ (เรือนของเจ้านาย) หรือ กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช

11. พลับพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วครั้งคราวสําหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง

12. พระที่นั่งชุมสาย สถานที่สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีประทับในงานต่าง ๆ ของทหาร ลูกเสือ และงานพิเศษบางโอกาส มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ดาดด้วยหลังคาผ้าระบาย ๓ ชั้น มีสายไหมห้อย

คำราชาศัพท์ที่อยู่อาศัย

แสดงความคิดเห็น

รายการ