คําด่าภาษาจีน คำหยาบภาษาจีน ในเกม เช่าหนี่มา เอาไปใช้กันได้

รวมคําด่าภาษาจีน คำหยาบภาษาจีน ในเกม เช่าหนี่มา ในกรงกรรม จีนแต้จิ๋ว ประโยคด่าภาษาจีน เอาไปใช้กันได้ 2019

คำด่าจีน

คำหยาบภาษาจีนที่มักจะพบในเกม
1.Cao Nǐ mā !! – ไอแม่เย็ด !!
2.Nǐ māmā sǐle – แม่มึงตาย
3.Nǐ fùqīn sǐle – พ่อมึงตาย
4.Bì zuǐ – หุบปาก
5.qù sĭ ba ! – ไปตายซะ
6.jiàn rén !! – ไอสัตว์ !!
7.zhēn shì ge bái chī – ปัญญาอ่อนจริงๆ

คำหยาบภาษาจีนที่ใช้ทั่วๆไป
1.你真贱人! Nǐ zhēn jiàn rén!
– เหี้ย,ต่ำ,ดอกทอง
2.白痴 Bái chī
– ไอ้ปัญญาอ่อน
3.你太过分了! Nǐ tài guò fèn le
– มึงจะมากไปละ
4.那是我听到的最愚蠢的事! Nà shì wǒ tīng dào de zuì yú chǔn de shì
– นั่นเป็นเรื่องที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาเลย
5.你是个混球! Nǐ shì gè hún qiú
– มึงนี่มันไอ้เบื๊อก / เศษสวะจริงๆ
6.关你屁事! Guān nǐ pì shì
– ไม่เสือก!
7.脸皮真厚。 Liǎn pí zhēn hòu
– หนังหน้าหนาจริงๆ
8.闭嘴! Bì zuǐ
– หุบปาก!

คำด่าภาษาจีน

9.你妈/爸的! Nǐ mā/bà de
– แม่ง, แม่มึงสิ/ พ่อง, พ่อมึงสิ
10.你妈逼。 Nǐ mā bī.
– Hee แม่คุณสิ (แรงมาก ไม่ควรใช้)
11.贱人 เจี้ยนเริน
– ไอ้สัตว์ (ใช้ด่าเพื่อนเล่นๆ)
12.别发牢骚! bié fā láo sāo!
– อย่าเอะอะโวยวาย
13.你真让我恶心! nĭ zhēn ràng wŏ ě xīn!
– คุณทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยง
14.你真不应该那样做 หนี่ เจิน ปู้ อิง กาย น่า ย่าง จั้ว
– คุณไม่ควรทำแบบนั้นจริง ๆ
15.你是个废物 nĭ shì gè fèi wù!
– แกมันขยะ(คนที่ไม่มีประโยชน์)
16.别那样和我说话! เปี๋ย น่า ย่าง เหอ หว่อ ซัว ฮว้า
– อย่าพูดกับฉันแบบนั้นนะ

คำหยาบจีน

17.你以为你是谁?nĭ yĭ wéi nĭ shì shuí?
– คุณคิดว่าคุณเป็นใคร
18.我讨厌你! wŏ tăoyàn nĭ!
– ฉันเกลียดคุณ (แบบรู้สึกรำคาญ)
19.我不愿再见到你! wŏ bú yuàn zàijiàn dào nĭ!
– ฉันไม่ยอมที่จะเจอคุณอีก (ฉันจะไม่พบคุณอีก)
20.你疯了! หนี่ เฟิง เลอ
– คุณบ้าไปแล้ว
21.别烦我。 bié fán wŏ.
– อย่ามารบกวนฉัน /อย่ามายุ่งกับฉัน
22.从我面前消失! cóng wŏ miàn qián xiāo shī!
– หายไปจากหน้าฉันเลยไป
23.滚开! gŭn kāi!
– ไปให้พ้น
24.你气死我了。 หนี่ ชี่ สือ หว่อ เลอ
– คุณทำฉันโมโห(โกรธ)มาก
25.关你屁事! guān nĭ pì shì!
– เกี่ยวกับตูดแกสิ (ไม่เกี่ยวอะไรกับแก)
26.这是什么意思? zhè shì shénme yìsi?
– นี้มันหมายความว่ายังไง

คำหยาบภาษาจีน

27.你敢! nĭ găn!
– มึงกล้า
28.你这蠢猪! nĭ zhè chŭn zhū!
– แกมันไอ้โง่
29.脸皮真厚。liăn pí zhēn hòu.
– หน้าหนาจริงน่ะ (หน้าด้านจริงน่ะ)
30.我听腻了你的废话。wŏ tīng nì le nĭ de fèi huà.
– ฉันฟังคำพูดไร้สาระของคุณจนเอียนแล้ว
31.闭嘴! bì zuĭ
– หุบปาก
32.你想怎么样? nĭ xiăng zěnme yàng?
– คุณจะเอายังงัย
33.你脑子进水啊?nĭ năozi jìn shuĭ a ?
– น้ำเข้าสมองคุณแล้วรึงัย
34.你怎么可以这样说?nĭ zěnme kěyi zhèyàng shuō?
– คุณพูดแบบนี้มาได้ยังงัย
35.别那样看着我。bié nà yàng kàn zhe wŏ.
– อย่ามองฉันแบบนั้น
36.你说什么?nĭ shuō shén me ?
– คุณพูดอะไรอ่ะ
37.你脑子有毛病! nĭ năozi yŏu máo bìng!
– สมองคุณท่าจะมีปัญหา

ด่าภาษาจีน

38.去死吧! qù sĭ ba !
– ไปตายซ่ะ
39.别跟我胡扯。เปี๋ย เกิน หว่อ หูเช่อ
– อย่ามาพูดจาซี้ซั้วกับฉันน่ะ
40.别找借口。bié zhăo jiè kŏu.
– อย่ามาหาข้ออ้าง
41.你这讨厌鬼。nĭ zhè tăo yàn guĭ.
– แกมันไอ้น่ารำคาญ
42.你这缺德鬼。nĭ zhè quē dé guĭ.
– แกมันไอ้คนเลว
43.别自以为是。bié zì yĭwěi shì.
– อย่าคิดว่าตัวเองถูก
44.不是我的错。bú shì wŏ de cuò.
– ไม่ใช่ความผิดของฉัน
45.那是你的问题。nà shì nĭ de wèn tí.
– นั้นเป็นปัญหาของคุณ
46.你真粗心。nĭ zhēn cū xīn
– คุณนี้สะเพร่าจริง
47.你为什么不跟我说实话?nĭ wèi shénme bù gēn wŏ shuō shí huà?
– ทำไมคุณถึงไม่พูดความจริงกับฉัน
48.真是个白痴! zhēn shì ge bái chī
– (เป็นคน)ปัญญาอ่อนจริง ๆ

หยาบภาษาจีน

49.真糟糕! zhēn zāo gāo!
– ซวยจริง ๆ
50.我真后悔这辈子遇到你! wŏ zhēn hòu huĭ zhè bèizi yù dào nĭ!
– ฉันเสียใจจริงๆ ที่ชาตินี้ได้พบกับคุณ
51.你真丢人! nĭ zhēn diū rén !
– แกนี้น่าขายหน้าจริงๆ
52.别在我面前唠叨! bié zài wŏ miàn qián lāodāo!
– อย่ามาพูดเพ้อเจ้อต่อหน้าฉัน
53.管好你自己的事! guăn hăo nĭ zìjĭ de shì!
– ดูแลเรื่องของคุณให้ดีเถอะ
54.你太过分了! nĭ tài guò fèn le!
– แกมันเกินไปแล้ว
55.我恨你! wŏ hèn nĭ!
– ฉันเกลียดคุณ (แบบว่าแค้นมาก)
56.从我的生活中消失吧。 cóng wŏ de shēnghuó zhōng xiāo shī ba .
– หายไปจากชีวิตฉันเถอะ /ออกไปจากชีวิตฉันเถอะ

แสดงความคิดเห็น

รายการ