คําอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

รวมคําอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ สั้นๆ สุขสันต์วันคริสต์มาส เขียนการ์ดคำอวยพร merry christmas อัพสเตตัสข้อความ พร้อมคำแปลภาษาไทย 2018 2019 2020

merry-christmas-2020

1.Health, love and happiness I wish to you, Merry Christmas and good tidings too.
– ฉันหวังว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดี มีความรักที่ดี และมีความสุขนะ สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาด้วยนะ

2.Christmas season is a full of magic, gifts, carols and joyous celebration. Have the best Christmas ever.
– เทศกาลคริสต์มาสนี้เต็มไปด้วยความวิเศษ ของขวัญ บทเพลง และความสุขในการเฉลิมฉลอง ขอให้มีแต่คริสต์มาสที่ดีที่สุดไปตลอดเลยนะ

3.I wanted to take the time to send you my most sincere Christmas wishes. I hope you have a beautiful holiday.
– ฉันอยากจะใช้เวลาในการส่งต่อความปรารถนาที่แสนดีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ฉันหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาวันหยุดที่งดงาม

4.Christmas is about sharing and spending time with family and friends. It’s about creating happy memories with those you love.
– คริสต์มาสคือเทศกาลในการแบ่งปัน และการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง นี่จะเป็นเทศกาลแห่งการสร้างความทรงจำที่มีความสุขกับผู้คนที่คุณรัก

5.There is nothing better than your caring family surrounding you in holidays like these. Merry Christmas!
– ไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าความห่วงใยของคุณต่อครอบครัวที่อยู่ใกล้ ๆ กับคุณในช่วงวันหยุดแบบนี้อีกแล้ว สุขสันต์ในวันคริสต์มาสนะ

6.This season is so much more than holiday parties and giving gifts. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time.
– เทศกาลนี้เป็นยิ่งไปกว่าปาร์ตี้ในช่วงวันหยุดและการให้ของขวัญ ฉันขอให้คริสต์มาสของคุณนั้นเต็มไปด้วยปาฏิหารย์ที่เป็นจริง และเต็มไปด้วยความหมายของช่วงเวลาที่งดงาม

7.On this joy ous day, and throughout the coming year, may your life be filled with good luck and prosperity.
– ในวันที่มีความสุขนี้ และในปีที่กำลังจะมาถึง ขอให้ชีวิตของคุณนั้นมีแต่ความโชคดี และรุ่งเรืองนะ

happy-merry-christmas-2019

8.Thinking of you and wishing you all the wonder,joy,and peace that Christmas brings.
– คิดถึงเธอ และปรารถนาให้เธอ มีความมหัศจรรย์ ความรื่นรมย์ และความสงบสุข ที่มาพร้อมกับเทศกาลคริสต์มาส

9.May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.
– ขอให้ชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยความสุขชื่นมื่น และขอให้ในแต่ละวันที่จะผ่านเข้ามานั้นมีแต่ช่วงเวลาที่งดงาม

10.Wishing you a Merry Christmas and may you have good health, abundance and everlasting joy in your life.
– ขอให้คุณนั้นมีความสุขในวันคริสต์มาส และมีสุขภาพที่ดี มีความสุขมาก ๆ ในทุก ๆ วันของชีวิต

11.Have a wonderful Christmas and may it be filled with your favorite things and the people you love.
– ขอให้เป็นคริสต์มาสที่แสนวิเศษ ให้มีแต่สิ่งที่คุณนั้นชื่นชอบ และเต็มไปด้วยผู้คนที่คุณนั้นรัก

12.Christmas is all about giving, sharing and eating. May your home be filled with love, lights and singing. Happy Holidays!
– คริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งการให้ การแบ่งปัน และการกิน ขอให้บ้านของคุณนั้นเต็นไปด้วยความรัก แสงไฟ และเสียงเพลง ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ

13.This the season! Wishing you a wonderful Christmas filled with memories you’ll always treasure. Merry Xmas wishes to you!
– เทศกาลแห่งความรื่นเริงนี้ ฉันหวังว่าคุณจะมีคริสต์มาสที่แสนวิเศษ เต็มไปด้วยความทรงจำที่คุณจะเก็บมันเอาไว้อย่างดี สุขสันต์วันคริสต์มาสนะ

14.May you give and receive much love, joy, and peace this season. Merry Christmas and a Happy New Year!!
– ขอให้คุณนั้นได้ให้และได้รับความรัก ความชื่นมื่น และความสงบสุขในเทศกาลนี้ สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีวันปีใหม่ค่ะ

15.Sending you lots of love and heartfelt wishes to have a wonderful Christmas and holiday cheer. Happy New Year!
– ส่งต่อความรักและความจริงใจทั้งหมดนี้ให้กับคุณ หวังว่าคุณจะมีคริสต์มาสที่แสนพิเศษ และขอให้มีความสุขในปีใหม่ด้วยนะ

คำอวยพร-merry-christmas

16.Sending you glad tidings this Christmas.
– ส่งความปรารถนาดีให้ในคริสต์มาสนี้

17.I hope this Christmas finds you full of peace and joy.
– ฉันหวังว่าคริสต์มาสนี้ คุณจะพบความสงบและความสุข

18.Peace and joy to you and your family this Christmas.
– ขอให้คุณและครอบครัวพบความสงบและมีความสุขในวันคริสต์มาสนี้

19.May success be with you and everything you do, Merry Christmas and a happy New Year too!
– ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ สุขสันต์วันคริสต์มาสและมีความสุขในช่วงปีใหม่ด้วยนะ

20.There are many gifts under the Christmas tree, but the best one is you!
– มีของขวัญตั้งมากมายใต้ต้นคริสต์มาสนะ แต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือเธอ

21.May your wish list come true. Happy Holidays!
– ขอให้สิ่งที่คุณหวังนั้นเป็นจริงด้วยนะ ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้นะ

22.May this Christmas shine with moments of love, laughter and friendliness and may the coming year bring you contentment and joy.
Have a Merry Christmas.
– ขอให้คริสต์มาสนี้ส่องประกายไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ และขอให้ปีที่กำลังจะมาถึง นำพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณ สุขสันต์วันคริสต์มาส

23.May your Christmas be joyful. May your New Year be hopeful. May you receive all your hearts desires.
– ขอให้คริสต์มาสของคุณเปี่ยมไปด้วยความสุข ขอให้ปีใหม่ของคุณมีแต่ความสมหวัง ขอให้คุณได้รับทุกอย่างที่หัวใจต้องการ

คำอวยพร-merry-christmas-2019

24.May your home be filled with the love of christmas.
– ขอให้บ้านของคุณ เต็มไปด้วยความรัก สุขสันต์วันคริสต์มาส

25.Christmas brings new hope for all of us.I hope and pray that you will be able to fulfill your dreams.
May God bless you always !
– คริสต์มาสนำความหวังใหม่มาให้เรา ฉันหวังและอธิษฐานให้คุณได้เติมเต็มความฝัน
ขอให้พระเจ้าประทานพรให้คุณเสมอ

26.May you receive all the love and happiness you deserve this Christmas.Merry Christmas !
– ขอให้คุณได้รับความรักและความสุขที่ควรค่าในคริสต์มาสนี้ สุขสันต์วันคริสต์มาส

27.May your life be colorful magnificent, shimmering and joyful.Merry Christmas.
– ขอให้ชีวิตของคุณเปล่งประกายงดงาม และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สุขสันต์วันคริสต์มาส

28.May the peace and blessings of Christmas be yours.
May the coming year be filled with happiness.
– ขอให้สันติภาพและสิ่งดี ๆ จงอยู่กับคุณ
ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุข

29.Merry Christmas. Hope Santa gives you what you wish for.
– สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้ซานตาคลอสมอบของขวัญที่คุณปรารถนาแด่คุณ

30.Santa Claus is coming along with a rainbow of gifts especially for you. Wish you a Merry Christmas.
– ซานตาคลอสกำลังเดินทางมาพร้อมกับสายรุ้งแห่งของขวัญสำหรับคุณโดยเฉพาะ สุขสันต์วันคริสต์มาส

31.May the miracle of Christmas fill your heart with warmth and love.
Christmas is the time of giving and sharing.
It is the time of loving and forgiving. Merry Christmas!
– ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาสเติมหัวใจคุณด้วยความอบอุ่นและความรัก
คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาของการให้และการแบ่งปัน
เป็นช่วงเวลาแห่งความรักและการให้อภัย สุขสันต์วันคริสต์มาส

merry-christmas-2019
คริสต์มาสอากาศที่เหน็บหนาว แต่มีความรู้สึกที่อบอุ่น

32.May the Christmas season fill your home with joy,
your heart with love and your life with laughter.
– ขอให้เทศกาลคริสต์มาสเต็มเติมความสนุกให้ครอบครัวของคุณ
เต็มเติมหัวใจด้วยความรัก และเติมเต็มชีวิตด้วยเสียงหัวเราะ

33.May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season,
and throughout the year ! Wish your Christmas be filled with peace and love. Merry Xmas.
– ขอให้โลกของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสดชื่น ในเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์นี้และตลอดปี
ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยสันติภาพและความรัก สุขสันต์วันคริสต์มาส

34.May Christ bless you with all the happiness and success you deserve! Merry Xmas !
– ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรแด่คุณ ด้วยความสุขและความสำเร็จที่คุณคู่ควร สุขสันต์วันคริสต์มาส

35.Sending the warmest Christmas wishes to you and your family.
May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas !
– ขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นที่สุดแด่คุณและครอบครัว
ขอให้พระเจ้าทรงโปรยพรอันวิเศษที่สุดให้คุณและครอบครัวในคริสต์มาสนี้

36.Here’s wishing you all the joys of the season.
Wish you and your family a Merry Christmas !
– ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยความสนุก
ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส

37.You are special, you are unique.
May your Christmas be also as special and unique as you are !
Merry Christmas !
– คุณเป็นคนพิเศษ คุณไม่เหมือนใคร
ขอให้คริสต์มาสของคุณพิเศษแบบไม่เหมือนใครอย่างที่คุณเป็น
สุขสันต์วันคริสต์มาส

merryxmas

แสดงความคิดเห็น

รายการ