คำไวพจน์ แม่

คำไวพจน์ แม่

คำไวพจน์ แม่

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ แม่

1.มาตุ
2.นนทลี
3.ชนนี
4.มารดา
5.ชเนตตี
6.มาตุเรศ
7.มารดร
8.มาตุรงค์
9.มาตา

แสดงความคิดเห็น

รายการ