คำไวพจน์ เพชร

คำไวพจน์ เพชร

คำไวพจน์ เพชร
คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ เพชร

1.วิเชียร
2.วชิร
3.วชิระ
4.วัชระ
5.มณิ
6.มณี
7.พัชร
8.พชระ

แสดงความคิดเห็น

รายการ