คำไวพจน์ หัวใจ

คำไวพจน์ หัวใจ

คำไวพจน์ หัวใจ
คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ หัวใจ

1.ฤทัย
2.หทัย
3.อุระ
4.รติ
5.ฤดี
6.มโน
7.ดวงใจ
8.กมล
9.ดวงแด
10.ทรวง
11.มน

แสดงความคิดเห็น

รายการ