คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ภูเขา

1.ศิงขร
2.สิงขร
3.ไศล
4.นคินทร์
5.บรรพต
6.พนม
7.คีรี
8.นคะ
9.นคินทร
10.ภู
11.ภูผา
12.ศิขริน

แสดงความคิดเห็น

รายการ