คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ ป่าไม้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ป่าไม้

1.ไพร
2.ไพรวัน
3.ไพรสัณฑ์
4.พง
5.พงพนา
6.พงพี
7.อรัญญิก
8.อารัญ
9.อารัณย์
10.ชัฏ
11.ดง
12.พงไพร
13.พนัส
14.พนา
15.พนาดร
16.พนาลี
17.พนาวัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์