คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ปลา

1.มีน
2.มีนา
3.มัจฉา
4.มัจฉาชาติ
5.ชลจร
6.ปุถุโลม
7.มัสยา
8.มิต
9.วารีชาติ
10.อัมพุชา

แสดงความคิดเห็น

รายการ