คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ตาย

1.ดับจิต
2.ปรลัย
3.บรรลัย
4.วายชนม์
5.วายชีพ
6.มรณะ

แสดงความคิดเห็น

รายการ