คําไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ผู้ชาย

1.ภาตระ
2.ภาตา
3.ภาตา,ภาตุ
4.ภาติกะ
5.ภาติยะ
6.บุรุษ
7.บ่าวน้อย
8.ประสก
9.ปั่ว
10.พระปิตุลา
11.พระรอง
12.พระฤๅสาย
13.กระทาชาย
14.กระผม
15.กระไทชาย
16.กะกัง
17.ขันที
18.คุณชาย
19.ชายชาตรี
20.พระหน่อเนื้อ
21.พระเอก
22.พ่อ
23.พ่อพลาย
24.พ่อหนาน
25.พ่อหนุ่ม
26.พ่อเลี้ยง
27.พ่อเล้า
28.มัชฌิมบุรุษ
29.นายหัว
30.น้อย
31.ปิตุละ
32.ปิตุละ,ปิตุลา
33.ปิตุลา
34.ปุมา
35.ผม
36.ผัว
37.กนิษฐภาดา
38.กระหม่อม
39.ตัวพระ
40.ตี๋
41.ทิด
42.ท่านชาย
43.ท้าว
44.ธ
45.ภราดร
46.ภราดา

แสดงความคิดเห็น

รายการ