คำไวพจน์ ท้องฟ้า

รวมคำไวพจน์ ท้องฟ้า คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน เช่น เวหา นภา อัมพร และอื่นๆอีกมากมาย

คำไวพจน์ ท้องฟ้า

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ ท้องฟ้า

1.โพยมาน
2.เวหน
3.เวหา
4.โพยม
5.นภ
6.ไทวะ
7.นภมณฑล
8.อัมพร
9.หาว
10.วิหายสะ
11.ทิฆัมพร
12.อากาศ
13.เวหาศ
14.เวหายส
15.สุรบถ
16.อนิลบถ
17.คคนางค์
18.คคนานต์
19.อันตลิกขะ
20.นภดล
21.นภา
22.นภาลัย

แสดงความคิดเห็น

รายการ

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์