คําไวพจน์ น้ำ พร้อมความหมาย

คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน
หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน ป่ากับดง เป็นต้น

รวมคำไวพจน์ น้ำ

1.คงคา
2.ชลธี
3.ชลาศัย
4.ชลธาร
5.ชลาลัย
6.ชโลธร
7.อัมพุ
8.หรรณพ
9.อรรณพ
10.สินธ์ุ
11.สินธุ
12.สาคเรศ
13.สาคร
14.สมุทร
15.ทึก
16.ธารา
17.ธาร
18.นที
19.รัตนากร
20.สลิล
21.อาโป

แสดงความคิดเห็น

รายการ

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ คำไวพจน์