คําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย2

หมวดเครื่องแต่งกาย

1.เครื่องทรง หมายถึง เครื่องแต่งตัว

2.นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

3.พระจุฑามณี หมายถึง ปิ่นประดับเพชร

4.กระเป๋าทรงถือ หมายถึง กระเป๋าถือ

5.พระกุณฑล หมายถึง ต่างหู

6.ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า

7.ถุงพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ

8.ฉลองพระองค์ หมายถึง เสื้อผ้า

9.พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง

10.ผ้าวงพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ

11.สร้อยพระศอ หมายถึง สร้อยคอ

12.ทองพระกร หมายถึง กำไรข้อมือ

13.ฉลองพระบาท หมายถึง รองเท้า

ราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย

14.รัดพระองค์ หมายถึง เข็มขัด

15.พระปั้นเหน่ง หมายถึง หัวเข็มขัด

16.พระธำมรงค์ หมายถึง แหวน

17.พระดุม หมายถึง กระดุม

18.สนับพระชงฆ์ หมายถึง สนับเข่า

19.ลาดพระบาท หมายถึง พรมทางเดิน

20.ผ้าเช็ดพระบาท หมายถึง ผ้าเช็ดเท้า

21.ผ้าซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า

22.ผ้าซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

23.คลุมบรรทม หมายถึง ผ้าห่ม

24.พระเวฐนะ หมายถึง ผ้าคลุมหัว

25.พระโกโสยพัสตร์ หมายถึง ผ้าไหม

26.พระกัปปาสิกพัสตร์ หมายถึง ผ้าฝ้าย

27.ฉลองพระองค์ เครื่องต้น หมายถึง เครื่องทรงในพระราชพิธี

ราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย3

แสดงความคิดเห็น

รายการ