คําราชาศัพท์พระสงฆ์ พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ศัพท์พระสงฆ์3

หมวดพระสงฆ์

1.เจริญพระพุทธมนต์ หมายถึง สวดมนต์

2.สรงน้ำ หมายถึง อาบน้ำ

3.ประเคน หมายถึง ส่งของให้พระ

4.ลิขิต หมายถึง จดหมาย

5.ปัจจัย หมายถึง เงิน

6.อาสนะ หมายถึง ที่นั่ง

7.อาพาธ หมายถึง ป่วย

8.มรณภาพ หมายถึง ตาย

9.ภัตตาหาร หมายถึง อาหาร

10.ลิขิต หมายถึง จดหมาย

11.กุฏิ หมายถึง ที่พัก

12.จำวัด หมายถึง นอน

13.อนุโมทนา หมายถึง ยินดี

14.เจริญพร หมายถึง ดีแล้ว

ศัพท์พระสงฆ์

15.ปลงผม หมายถึง โกนผม

16.โยม หมายถึง ใช้เรียกบุคคลทั่วไป

17.ครองผ้า หมายถึง แต่งตัว

18.นมัสการ หมายถึง สวัสดี

19.นิมนต์ หมายถึง เรียนเชิญ

20.ธรรมาสน์ หมายถึง ที่แสดงธรรม

21.ถวาย หมายถึง มอบให้

22.อาราธนา หมายถึง ขอเชิญ

23.เสนาสนะ หมายถึง สถานที่ที่ภิกษุใช้

24.แจ้งความผิด หมายถึง ปลงอาบัติ

25.คิลานเภสัช หมายถึง ยารักษาโรค

26.ไปถาน หมายถึง ไปส้วม

27.รับกิจนิมนต์ หมายถึง รับเชิญไป….

28.บิณฑบาต หมายถึง รับของใส่บาตร

29.ลาสิกขา หมายถึง ลาจากเพศสมณะ

30.อุปสมบท หมายถึง บวชเป็นพระ

ศัพท์พระสงฆ์4

แสดงความคิดเห็น

รายการ