คําราชาศัพท์หมวดอาหาร พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ราชาศัพท์4

หมวดอาหาร

1.ขนมทองฟู หมายถึง ขนมตาล

2.ขนมบัวสาว หมายถึง ขนมเทียน

3.นารีจำศีล หมายถึง กล้วยบวชชี

4.ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย หมายถึง ขนมขี้หนู

5.ขนมสอดไส้ หมายถึง ขนมใส่ไส้

6.เครื่องเสวย หมายถึง ของกิน

7.เครื่องคาว หมายถึง ของคาว

8.เครื่องเคียง หมายถึง ของเคียง

9.เครื่องว่าง หมายถึง ของว่าง

10.เครื่องหวาน หมายถึง ของหวาน

11.ผักรู้นอน หมายถึง ผักกระเฉด

12.ผักสามหาว หมายถึง ผักตบ

13.ผักทอดยอด หมายถึง ผักบุ้ง

14.ผลอุลิด หมายถึง ลูกแตงโม

15.ผลอัมพวา หมายถึง ผลมะม่วง

ราชาศัพท์5.

16.นารีจำศีล หมายถึง กล้วยบวชชี

17.ถั่วเพาะ หมายถึง ถั่วงอก

18.พริกเม็ดเล็ก หมายถึง พริกขี้หนู

19.เห็ดปลวก หมายถึง เห็ดโคน

20.ลูกไม้ หมายถึง ผลไม้

21.กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ หมายถึง กล้วยไข่

22.ผลมูลละมั่ง หมายถึง ลูกตะลิงปลิง

23.ปลาหาง หมายถึง ปลาช่อน

24.ปลาใบไม้ หมายถึง ปลาสลิด

25.ปลายาว หมายถึง ปลาไหล

26.ปลามัจฉะ หมายถึง ปลาร้า

27.ขนมเส้น หมายถึง ขนมจีน

28.พระกระยาต้ม หมายถึง ข้าวต้ม

29.พระกระยาหาร หมายถึง ข้าว

30.เยื่อเคย หมายถึง กะปิ

ราชาศัพท์

แสดงความคิดเห็น

รายการ