คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ พร้อมความหมาย

คําราชาศัพท์ พร้อมความหมาย

ราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

หมวดเครื่องใช้

1.ฉลองพระหัตถ์ช้อน หมายถึง ช้อน

2.ฉลองพระหัตถ์ส้อม หมายถึง ส้อม

3.ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ หมายถึง ตะเกียบ

4.แก้วน้ำเสวย หมายถึง แก้วน้ำ

5.ผ้าเช็ดพระหัตถ์ หมายถึง ผ้าเช็ดมือ

6.ชามชำระพระหัตถ์ หมายถึง ชามล้างมือ

7.พระมังสี หมายถึง พานรองสังข์ จอกหมาก

8.จานเครื่องต้น หมายถึง จาน

9.ที่พระสุธารส หมายถึง ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

10.ถาดพระสุธารส หมายถึง ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

11.พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง

12.นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

13.พระฉาย หมายถึง กระจกส่อง

14.ธารพระกร หมายถึง ไม้เท้า

15.พระสาง หมายถึง หวี

16.พระแสงกรรบิด หมายถึง มีดโกน

17.ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว

18.ซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า

19.ผ้าพันพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ

พระแสงปนาถ

20.โต๊ะทรงพระอักษร หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ

21.พระราชหัตถเลขา หมายถึง จดหมาย

22.ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา

23.พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ หมายถึง เก้าอี้นั่ง

24.อ่างสรง หมายถึง อ่างอาบน้ำ

25.กระเป๋าทรง หมายถึง กระเป๋าถือ

26.พระแสงปนาค หมายถึง กรรไกร

27.รัดพระองค์ หมายถึง เข็มขัด

28.พระปั้นเหน่ง หมายถึง หัวเข็มขัด

29.พระกุณฑลพาน หมายถึง ต่างหู

30.พระจุฑามณี หมายถึง ปิ่น

31.พระมาลา หมายถึง หมวก

32.พระกรต หมายถึง ร่ม

33.พระราชโทรเลข หมายถึง โทรเลข

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้

แสดงความคิดเห็น

รายการ