คำคมประยุทธ์

คำคมประยุทธ์
ในการสอนในตำราปริญญาโท เขาเขียนอยู่แล้วว่าทุกประเทศในโลก
ประชาธิปโตยดีที่สุด แต่เมื่อใดที่ประชาธิปโตยมีความขัดแย้ง
มีอำนาจแบบผมเท่านั้นแหละ ถึงจะไปแก้ได้ จะบอกให้ทั้งโลกเขาสรุปมาแล้ว

แสดงความคิดเห็น

รายการ