คำคมทักษิณ ภายหลังที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้หายตัวไปแล้วไม่มาฟังคำตัดสินของศาลฎีกา

คำคมทักษิณ
Montesquieu once said “There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of the justice.”

มงแต็สกีเยอ เคยกล่าว “ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือในนามของกระบวนการยุติธรรม”

แสดงความคิดเห็น

รายการ