ไม่มีมีด้ามไหน ที่ลับแล้วไม่คม

ในโรงเรียน ไม่มีคนโง่ หรือคนฉลาด
มีแต่คนที่ตั้งใจเรียน กับคนที่ไม่ตั้งใจเรียน
เพราะไม่มีมีด้ามไหน ที่ลับแล้วไม่คม

แสดงความคิดเห็น

รายการ