คำคมชีวิต อยู่ที่ตน

ศีล ไม่ได้ อยู่ที่พระ ธรรมะ ไม่ได้อยู่ที่วัด
เงิน ไม่ได้ อยู่ที่เศรษฐี
แต่ศีล อยู่ที่ กายใจของเรา
ธรรมะ อยู่ที่ สติ
และเงิน อยู่ทุกที่ ที่มีความขยัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ