แคปชั่นโสด คนใหม่

คนเรา จะคิดถึงคนรักเก่าก็ต่อเมื่อพบรักกับคนใหม่ ที่ไม่ดีเหมือนคนเก่า

แสดงความคิดเห็น

รายการ