คำคมเวลาคือดาบสองคม

เวลาช่วยรักษาคนที่เสียใจ แต่อาจทำร้ายคนที่รอคอย

แสดงความคิดเห็น

รายการ