คำคมเลือกที่จะไม่รู้

เลือกที่จะไม่รับรู้ = เลือกที่จะไม่ทุกข์

แสดงความคิดเห็น

รายการ