คำคมอกหัก..สิ่งที่น่าเศร้าที่สุด

สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือคนที่เรารักและคนที่รักเรา ไม่ใช่คนเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ