คำคมอกหัก..คนด้านชา

คนหนึ่งแสดงความรู้สึกที่ “น้ำตา”
อีกคนกับ “ด้านชา” อยู่ในหัวใจ
คนหนึ่งบอกไม่อยากให้ “จากไป”
แต่อีกคนกับจากไป “ไม่ใยดี”

แสดงความคิดเห็น

รายการ