เพื่อนตาย…ไม่ถามไร..ไปไหนไปกัน

เพื่อนกิน…….พูดว่า………….เลี้ยงสิ
เพื่อนปกติ….ถามว่า……….ไปไหน
เพื่อนรัก…….บอกว่า……….ตามใจ
เพื่อนตาย…ไม่ถามไร..ไปไหนไปกัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ