เด็กอาชีวะไม่ใช่เด็กสายเกรียน แต่เราเป็นเด็กสายเรียนเน้นปฏิบัติ

เด็กอาชีวะไม่ใช่เด็กสายเกรียน แต่เราเป็นเด็กสายเรียนเน้นปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น

รายการ