อันตัวข้าลูกพระวิษณุกรรม

อันตัวข้าลูกพระวิษณุกรรม
วิชานั้นพ่อให้มาหมั่นศึกษา
พ่อให้ข้าเกิดมาเพื่อพัฒนา
มิให้มาไล่ฆ่ากันเอง….!

แสดงความคิดเห็น

รายการ