อย่าการันตีคนด้วยการศึกษา เพราะใบปริญญาไม่ได้แสดงสันดารคน

อย่าการันตีคนด้วยการศึกษา เพราะใบปริญญาไม่ได้แสดงสันดารคน

แสดงความคิดเห็น

รายการ