ลูกโป่งหลุดมือจะโทษอะไร โทษสายลมที่พัดแรงเกิน หรือโทษมือเราที่จับไม่แน่นพอ.

ลูกโป่งหลุดมือจะโทษอะไร
โทษสายลมที่พัดแรงเกิน หรือโทษมือเราที่จับไม่แน่นพอ.

แสดงความคิดเห็น

รายการ