รูปมึงกูมีเป็นแสน

รูปมึงกูมีเป็น “แสน”
แต่โอกาสที่จะได้
เป็นแฟนเสือกมีเป็น “ศูนย์”

แสดงความคิดเห็น

รายการ