มึงมากูสู้มึงขู่กูซัด มึงงัดกูหมอบกูรอดมึงตาย

มึงมากูสู้มึงขู่กูซัด
มึงงัดกูหมอบกูรอดมึงตาย

แสดงความคิดเห็น

รายการ