ช่างไฟชื่อเสียงโด่งดัง หนวดเครารุงรังสักยันเต็มตัว

ช่างไฟชื่อเสียงโด่งดัง หนวดเครารุงรังสักยันเต็มตัว พาณิชย์อยากได้เป็นผัว ช่างไฟเล่นตัวเป็นผัวบัญชี ช่างกลวีระบุรุษเฟืองทอง ช่างไฟอยากลองเฟืองทองเทวดา ช่างก่อเค้าว่ายิ่งใหญ่ พอเจอช่างไฟไม่ธรรมดา อิเล็กเขียนแบบแมคคา อย่ามาทำซ่า เดี๋ยวเจอช่างไฟ!

แสดงความคิดเห็น

รายการ