คุยกับเธอก็เหมือนกับเสพกระท่อม ดูดฝิ่น ไม่มีกลิ่นแต่ก็ทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน

คุยกับเธอก็เหมือนกับเสพกระท่อม ดูดฝิ่น ไม่มีกลิ่นแต่ก็ทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน

แสดงความคิดเห็น

รายการ