คำคมเด็กช่าง..หวังไปเอง

เค้าไม่ได้ให้ความหวังกู แต่กูเสือกไปหวังเอง

แสดงความคิดเห็น

รายการ