คำคมเมียเหมือนซักผ้า

เมียก็เหมือน เครื่องซักผ้า

ถ้าไม่มีก็ “ใช้มือ”

แสดงความคิดเห็น

รายการ