คำคมเด็กช่าง

เรียนเพื่อจบ รบเพื่ออยู่ สู้เพื่อสถาบัน

ฆ่าฟันเพื่อศักดิ์ศรี วิ่งหนีเพื่ออนาคต

แสดงความคิดเห็น

รายการ